سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حامد رضانیا – کرمانشاه دانشگاه رازی دانشکده علوم پایه گروه فیزیک
مریم دارابی – قم دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده علوم پایه گروه فیزیک

چکیده:

دراین کار ما اثر دما و قطر نانولوله ی زیگزاگی را روی جذب اپتیکی گرافن برحسب تغییرات انرژی نور تابیده شده با قطبش خطی در راستای محور نانولوله و عمود بر محور بررسی کرده ایم. بررسی جذب اپتیکی به معنای مطالعه ی بخش موهومی ثابت دی الکتریک می باشد دراین مطالعه مدل تنگابست را برای انرژی جنبشی الکترونها لحاظ کرده ایم و از برهمکنش های بین الکترونی و برهم کنش الکترون با افت و خیزهای شبکه نیز صرف نظر شده است اساس محاسبه نرخ جذب فوتون براساس قانون طلایی فرمی که تحت پتانسیل اختلال برهم کنش نور با ماده می باشد بدست آمده است دراینجا ما تعداد الکترونها برواحد یاخته را یک در نظر گرفتیم که معادل با شرط نیمه پری است.