سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد قربانعلیلو – گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم اذربایجان
حسین نوری –
زهرا لطفی –

چکیده:

دراین مقاله اثرات نسبیت و پاندرموتیو غیرخطی براندازه لکه لیزر منتشره درون پلاسمای مغناطیده مورد مطالعه قرارگرفته است نتایج نشان میدهد پاندرموتیو غیرخطی برخلاف پدیده خودهمگرایی نسبیتی غیرخطی سبب واگرایی باریکه لیزر می شود همچنین مشاهده میشود که پلاسمای مغناطیده با کاهش توان بحرانی، همگرایی باریکه لیزر ر ا تشدید می کند.