سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش چیلر و برج خنک کن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نصراله سلیمانی – مدیر عامل شرکت مهندسی و تحقیقات خوردگی و حفاظت از مواد کیمیا سرو اصفها

چکیده:

یکی از قسمت های حساس در برجهای خنک کننده ، لوله های خنک کننده ساخته از آلیاژ های مقاوم در بر ابرخوردگی هستند، که خوردگی در این قسمت باعث بو جود آمدن تخریب کلی و حتی در بعضی مواقع تعطیلی سیستم می شود. میزان و نوع خوردگی در این آلیاژها بسته به شرایط کاری سیستم متفاوت است. برای پیش گیری خوردگی در این لوله ها راههای مختلفی از جمله، استفاده از تصفیه کامل آب ورودی، حذف اکسیژن از سیستم بخار، حفاظت کاتدی، استفاده از ممانعت کننده ها پیشنهاد شده است.