سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ارش هوشنگی فر – کارشناس فیزیک و پژوهشگر مسائل شبیه سازی
علیرضا پاک گوهر – کارشناس ارشدامار

چکیده:

روش خوشه بندی یکی از روشهای اماری است خوشه بندی را می توان بهصورت فرایندی تعریف کرد که هدف آن یافتن قسمتهای موجود در اشیا است از انجا که هیچ کلاس از پیش تعیین شده ای وجود ندارد که خصوصیات گروه بندی را درمجموعه داده ها نشان دهد این فرایند را از نوع مدلهای تشخیصی بدون نظارت میدانیم محققان به دلیل انکه خوشه بندی در بسیاری از زمینه هایکاربردی مهندسی، علوم اجتماعی و زیست شناسی و غیره مطرح می شود مطالعات گسترده ای را در این زمینه انجام داده اند روشهای گوناگونی برا ی خوشه بندی ارائه شده است از آن جمله است روش خوشه بندی میانگین C-means C یکی از الگوهای خوشه بندی مبتنی بر مدلهای فازی است این مقاله می کوشد به ارائه خوشه بندی میانگینهای C فازی بپردازد برای ارائه کاربرد مدل ارائه شده از یافته های Yuan et al. (2003) که در زمینه راهبرد نانوتکنولوژی در فناوری صنعتی ارائه شده است استفاده گردید. که در ان هشت برنامه عملی راهبردی که می تواند موقعیت جهانی کشور تایوان را برای توسعه نانوتکنولوژی بهبود بخشد ارائه شده است. این مقاله کوشیده است از انالیز سلسله مراتبی فازی برای محاسبه وزنهای نسبی شرایط مورد ارزیابی فناوری استفاده نماید. و براساس ان برنامه های ملی را بر مبنای روش مجموع وزنی ساده تنظیم کند.