سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیما قاسمی – پزوهشکده نجوم- پژوهشگاه دانش های بنیادی
کاترین هیمانز – دانشگاه ادینبورگ -بریتانیا
توماس کیچینگ – دانشگاه ادینبورگ-بریتانیا
ابوذر نجفی – دانشگاه بن-آلمان

چکیده:

بخشی ازمساحی COMBO17 میدان A226 است که خوشه ی کهکشانی شناخته شده ی A226 در آن قرار دارد تصاویر در پنج باند پهن و دوازده باند باریک به دست آمده اند داده های باند R دراین مساحی عمیق و تمیز هستند و برای مطالعات همگرایی ضعیف گرانشی مناسب اند. ما دراین کار با استفاده از همگرایی ضعیف گرانشی این تصاویر را تحلیل کردیم . نقشه ای از برش کهکشانهای زمینه در اثر همگرایی ضعیف حاصل از خوشه های کهکشانی این میدان را به دست اوریم با استفاده از محل قله های همگرایی خوشه های کهکشانی موجود در تصویر به دست می ایند با روشهای مختلف نتایج را ازمودیم تا نامزدهای واقعی خوشه های کهکشانی دراین میدان مشخص شوند. بعد با داشتن همگرایی هریک از خوشه ها جرم آنها را تخمین زدیم. پروفایل چگالی NFW را برروی این خوشه های برازش دادیم. به این روش جرم ویریالی خوشه را به دست اوردیم.