سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس علی آبادی – کارشناس پژوهشی ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سبزوار
ابوالقاسم دادرسی سبزوار – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

دانش بومی ثروتی ملی است که اقوام گوناگون با تکیه بر این دانش نیازهای خود را در طول تاریخ براورد نموده اند. تجربه نشان میدهد که دانش بومی نه تنها با دانش رسمی در تعارض و تناقص نیست بلکه ویژگیهای متفاوت دانش بومی ان را مکمل خوبی برای دانش رسمی قرار میدهد یکی از معضلات مهم در مناطق خشک و نیمه خشک وجود طوفانهای شن یا وجود بادهای شدید می باشد این مسئله سبب شده است تا برای ساکنین این گونه مناطق مشکلات عدیده ای را به وجود اورد بومیان این مناطق در طول تاریخ به راه حلهای قابل دسترس کارامد اسان ، ارزان و از همه مهمتر زمان ازموده دست یافته اند که دراین بررسی به پاره ای از این توضیحات اشاره می گردد. این تحقیق براساس مطالعات میدانی صورت گرفته است بدینمنظور با مراجعه به مناطق مختلف و گفتگوی چهره به چهره این مطالب جمع اوری و دسته بندی گردیدهاست. مطالعات نشان میدهد که علیرغم اینکه هجوم فرهنگ شهرنشینی سبب شده است تا پاره ای از این شیوه ها و فرهنگ ها دگرگون گردد ولی هنوز در خیلی از موارد کارایی خود را از دست نداده است.