سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید جعفری میانائی – بخش هیدرولیک-شرکت مهندسی تجهیزات صنعت آب و برق ایران
علی محمدعلیزاده – بخش برق و ابزار دقیق-شرکت مهندسی تجهیزات صنعت آب و برق ایران
سیدپویان احمدپناه – بخش هیدرولیک-شرکت مهندسی تجهیزات صنعت آب و برق ایران

چکیده:

امروزه از روشهای جدید و مدرنی جهت اندازهگیری دبی جریان آب در کانالهای آبیاری استفاده میگردد. یکی از این روشها که به طور وسیعی در صنعت مورد استفاده قرار میگیرد، دبی سنجی با استفاده از دبی سنجهای التراسونیکمیباشند. در سالهای اخیر، طیف وسیعی از انواع دبی سنجهای التراسونیک توسط شرکتهای سازنده دبی سنج تولید گردیده است. دبی سنجهای داپلرهای موج پیوسته یکی از اولین انواع دبی سنجهای التراسونیک است که در کانالهایباز و بالاخص کانالهای فاضلاب کاربرد وسیعی دارند. استفاده از دبی سنجهای داپلری دارای محدودیتها، معایب و مزایای خاص است که در انتخاب دبی سنج برای یک کانال بخصوص باید موارد فوق الذکر مد نظر قرار گیرند. در اینمقاله در ابتدا سعی گردیده تا یک معرفی کلی از این نوع دبی سنجها و مکانیزم کارکرد آن ارائه گردد. سپس بهمحدودیتهای کاربرد این دستگاه در کانالهای آبیاری پرداخته شده و جهت بکارگیری مناسب این آن بر اساس استانداردهای جهانی، راهکارهایی مناسب ارائه گردیده است