سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی بیات – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی،عضو هیئت مدیره و معاون طرح و توسعه شرکت آب م

چکیده:

یکی از مسائل عمده سدهای مخزنی طراحی و اجرای مؤلفه های آب بندی آنهاست چرا که هدف از احداث سد ذخیره و تنظیم آب جهت استفاده های مختلف خواهد بود و در این راستا آب بند نمودن محور و مخزن سد یقینا از اهم فعالیتها و پیش نیاز سایر اجزا طرح محسوب می گردد. به نحوی که می توان ادعا نمود بدون اطمینان از طراحی و اجرای مطمئن مؤلفه های آب بندی اجرای دیگر قسمتهای سد بیهوده بوده و اتلاف منابع مالی و زمان را در پی خواهد داشت. استان کرمانشاه در سه زون زمین ساختی کاملامجزاو با ساختار و رفتار متفاوت تکتونیکی شامل زون های زمین ساختی سنندج سیرجان زاگرس رو رانده وزاگرس چین خورده گسترش یافته است تنوع رخساره و سازندهای زمین شناسی ،تنوع شرایط اقلیمی و همچنین رفتار و عملکرد متفاوت عوامل تکتونیکی باعث شده است که مؤلفه های آب بند متنوعی در طراحی و اجرای سدهای مخزنی سطح استان لحاظ گردد. شرایط زمین شناسی مهندسی و هیدروژئولوژی محور و دریاچه سدها هر یک مؤلفه آب بندی خاصی را باعث شده اند که ذیلابه شرح روش های آب بندی سدهای گاوشان ،سلیمانشاه ،شیان ،آزادی و تنگ حمام و دایک گیلانغرب اشاره می گردد