سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: اولین همایش ملی باستان شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرزو محمودی – دانش آموخته کارشناسی ارشد باستان شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
مجید نصیری – دانشجوی کارشناسی باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیشوا ورامین

چکیده:

ظروف سفالین همواره از دو منظر کاربردی و ارائه ی جلوه های نمادین ، حائز اهمیت می باشند. نقوش جانوری موجود بر سفالینه های قبل از اسلام نیز همواره از منظر جلوه های هنری و نمادین هنر، بحث بر انگیز بوده است. پژوهش مذکور سعی دارد تا در کنار نقد مایه های ذهنی آفرینندگان این نقش مایه ها، به تحلیل ارزشهای زیبایی شناسانه ی آنها و همچنین به تاکید ظرفیت بالای سفال و بروز ارزشهای هنری بپردازد