سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عبدالمجید شیخی –

چکیده:

از نظر تکوینی هم دانش تجربی و هم فلسفه بر این گزاره صحه می گذارد که هرکدام ا زموجودات عالم بهره و مراتبی از هستی دارند صرف نظر از گرایشهای نظری به مقوله اصالت فرد یا جامعه و یا هر دو نهاد که از دیدگاه دانش جامعه شناسی مرتبه ای از تکوین موجودیت یک موجود و تشکل اجتماعی است نیز دارای مراتبی از وجود است نهادهای مقوم به هسته های مقاوم ارزشی جلوه ای از مرتبه سوم وجود ی خود هستند که مرتبه اول انها هسته درونی آنها را تشکیل میدهد وجود انگیزش، جوشش درونی، همایش پروانه وار به گرد ارمان با محوریت ولایت اعتصام به حبل المتین خودباوری، ارمان خواهی، عدالت طلبی، جهاد درونی و برونی، خدمت رسانی، پویایی، مردم داری و غیره همه جلوه هایی ازمرتبه اول وجودی نهادهای مقدس انقلاب اسلامی هستند مرتبه دوم وجودی این نهادهاه اتکا و استحکام آنها به نیروهای انسانی با صبغه ارزشی است که خود مقوم به محتوای مرتبه اولند تشکل، استحکام و انسجام این نهادها در قالب یک مدیریت ارزشی مرتبه سوم و عرض این جوهره را تشکیل میدهند بطور کلی اسیب رسانی از دو راه ممکن است یکی درون پاشی، و دیگری برون پاشی که در مقایسه بین این دو زهر درون پاشی کشنده تر است. اگر یک موجود دارای استحکام درونی باشد بنابه قول قران کریم به مصداق شجره طیبه می ماند که دارای اصل ثابت جوهره پایدار و شاخ و برگ گسترده خواهد بود که با هیچ گردبادی فرو نخواهد امد.