سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدعباس طاهر – دانشگاه کاشان
مهرداد عابدی – دانشگاه امیرکبیر
علی خاکی صدیق – دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
حسین سیفی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله به طراحی و ارزیابی کنترل کننده صنعتی شامل موتورهای القایی و سنکرون جهت بهبود سطح ولتاژ ترمینال موتورها پرداخته شده است . طراحی کنترل کننده با توجه به نامعینی موجود در می باشد . عملکرد کنترل کننده با شبیه سازی غیر خطی سیستم مورد مطالعه درحوزه زمان مورد ارزیابی قرار گرفته است . نتایج حاصل از شبیه سازی نشان دهنه بهبود بهتر سطح ولتاژ شبکه با استفاده از کنترل کننده مقاوم در مقایسه با کنترل کننده سنتی می باشد .