سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش داخلی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نوشین ایمانی سیچانی – دانشگاه شیراز، واحد بینالملل، گروه مخابرات و الکترونیک
دکتر علیرضا ذوالقدر اصلی – دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، بخش مخابرات و الکترونیک

چکیده:

باتوجه به محدودیت طیف فرکانسی موجود و لزوم به اشتراک گذاشتن آن در شبکه های مخابرات سیار، مسئله تداخل در شبکه های مخابرات سیار نسل سوم (3G) نیز به عنوان عاملی اجتناب ناپذیر حائز اهمیت بوده و هست. به همین منظور همچون دیگر شبکه های تلفن همراه، تلاش های بسیاری در خصوص ارائه راهکارهایی مناسب برای مقابله با این عامل ناخواسته در جهت بهینه سازی شبکه های تلفن همراه نسل سوم مدنظر بوده است. در این مقاله سعی داریم مبا توجه به پراکندگی مطالب درخصوص بهینه سازی شبکه های مختلف مخابرات سیار، به بررسی ICI و تکنیک های ICIC به عنوان تکنیک های بهینه سازی شبکه های مخابرات سیار 3G بپردازیم. لذا در این راستا پس از بیان ویژگی ها و مشخصه های بارز نسل های پیش از 3G اعم از نسل 2 ، 2.5 و 3.75 و معرفی انواع تداخل و همچنین روش های بهینه سازی شبکه های مذکور، به بررسی ICI و تکنیک های ICIC در شبکه های مخابرات سیار نسل سوم (3G) خواهیم پرداخت.