سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شاهپور مرادی – گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه رازی کرمانشاه
ساسان مرادی – گروه فوتونیک پژوهشکده فیزیک کاربردی دانشگاه تبریز

چکیده:

دراین مقاله تاثیر برهمکنش اکسایتون – فونون و اکساتیون – فوتون را بردر هم تنیدگی سیستم بررسی شده است برهمکنش اکسایتون – فونون در هم تنیدگی را کاهش میدهد و برهمکنش اکسایتون – فوتون در هم تنیدگی را افزایش می دهد از طرف دیگر با افزایش قدرت برهمکنش اکسایتون – فوتون تاثیر برهمکنش اکسایتون – فونون برای محاسبات کوانتمی به کمترین مقدار می رسد.