سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی استادرحیمی – کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی از دانشگاه یزد
سیدحسین مجتهدزاده – دکترای ژئوشیمی – عضو هیت علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه
علی دهقانی – دکترای فرآوری مواد معدنی – عضو هیت علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژ
خداکرم غریبی – کارشناسی ارشد استخراج معدن – عضو هیت علمی دانشکده مهندسی معدن و متالو

چکیده:

از جمله مهمترین مشکلات و مسائلی که طی فرآوری طلا بر محیط زیست وارد می گردد، وجود کانه های سولفیدی بخصوص پیریت در باطله ها می باشد که باعث تولید اسید و در نتیجه آلودگی آبهای سطحی و زیر زمینی می شود . همچنین سیانور مورد استفاده جهت فرآوری طلا باعث سمی شدن محیط اطراف خود می گردد . بازیابی مجدد عناصر با ارزش از باطله ها از جمله روشهایی است که علاوه بر صرفه ی اقتصادی از لحاظ کاهش آلودگی محیط زیست نیز حائز اهمیت می باشد . این روش برای عنصر طلا در سد باطله مجتمع طلای موته مطرح گردیده است .
بر اساس آزمایشهای صورت گرفته بر روی نمونه سد باطله مشخص گردید مواد موجود در سد باطله حاوی مقادیر سیانور و نیز مقدار متنابهی پیریت می باشد . همچنین متوسط عیار طلا در این سد ppm 0/5است که بیشتر مربوط به کانه های سولفیدی طلادار ( بخصوص پیریت ) و کربن های خارج شده از مدار کربن در لیچ ) ) CIL می باشد . با توجه به حجم سد باطله پیش بینی می شود بیش از 770 کیلوگرم طلا در این سد موجود باشد . روش پیشنهادی برای استحصال طلا از سد باطله مجتمع طلای موته استفاده از فلوتاسیون تفریقی جهت بازیابی فازهای طلادار ( کربن و پیریت ) و سیانوراسیون کانه های سولفیدی است که در نهایت بیش از 75 درصد طلا بازیابی گردید . زدایش سیانور در خلال فرآوری مجدد و جداسازی پیریتها که مهمترین مواد زهابهای اسیدی محسوب می شوند، از جمله دستاوردهای اصلی زیست محیطی اجرای این پروژه خواهد بود .