سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نورمحمد ایکدری – گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران
مجید نصیری – مسئول-گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

چکیده:

با پیدایش مفهوم توسعه ارزیابی عملکرد خدمات ، جهان وارد دوره جدیدی از ارزیابی عملکرد خدمات در سطح خرد و کلان شدهاست. منظور از ارزیابی عملکرد، فرایندی است که بوسیله آن کارکنان در فواصل معینی و بطور رسمی، مورد ارزیابی قرار میگیرند. سازمان های بسیاری در پیاده سازی و اجرای کامل استراتژی ها یا مدیریت عملیات خود، ناموفق اند. این مسئله ناشی ازتعریف ناقص استراتژی ها نیست، بلکه به این خاطر است که چارچوب منسجمی برای یکپارچگی و همسویی این دو فرایندحیاتی(استراتژی و عملیات)در اختیار ندارند. این مقاله برآن است دستاوردهای اجرای آن را در شرکت های پیشرو به نمایشگذاشته، با معرفی سیستم مدیریتی حلقه بسته 1 به عنوان چارچوب جامع پیوند استراتژی با عملیات، زمینه را برای پیاده سازی واجرای موفقیت آمیز کارت امتیازی متوازن برای ایجاد پیوند و همسویی بین استراتژی ها، هدف ها، برنامه ها، عملیات، منابع وبودجه فراهم آورد.