سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر عربی پاریزی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق
سعید اسماعیلی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، استادیار بخش مهندسی برق

چکیده:

در این مقاله با استفاده از ترکیب تبدیل S و منطق فازی همراه با الگوریتم PSO یک روش جدید و کارآمد برای دستهبندی انواع مختلف اغتشاشات تکی و ترکیبی کیفیت توان ارائه شده است. با استفاده از تبدیل S خصوصیات مناسب شکل موج استخراج شده و یک سری پارامتر از این خصوصیات حاصل میشود. سپس سیستم فازی پیشنهاد شده بر اساس این پارامترها نوع سیگنال اغتشاش را تعیین میکند. الگوریتم PSO برای تعیین مقادیر صحیح پارامترهای توابع عضویت سیستم فازی مورد استفاده قرار گرفته است. آفست DC ، نویز، ضربه، وقفه، بیشبود و کمبود ولتاژ، شکاف ولتاژ، گذرا، هارمونیک و فلیکر به عنوان اغتشاشات تکی و کمبود ولتاژ همراه با هارمونیک و گذرا، بیشبود ولتاژ همراه با هارمونیک و گذرا، بیشبود ولتاژ همراه با گذرا و کمبود ولتاژ همراه با گذرا بهعنوان اغتشاشات ترکیبی در نظر گرفته شده است. برای بررسی توانایی روش پیشنهادی در دسته بندی اغتشاشات کیفیت توان، این اغتشاشات با نویز گاوسی سفید و با مقادیر مختلف سیگنال به نویز ترکیب شده اند. نتایج شبیهسازی نشان میدهد روش پیشنهادی دقت بسیار خوبی برای شناسایی انواع مختلف اغتشاشات کیفیت توان دارد.