سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیرحسین پذیرایی – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
میرمحسن پدرام – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

دراین مقاله به بررسی دسته بندی متن فارسی با استفاده از الگوریتم مجموعه های ناصاف خواهیم پرداخت ازمایشها بر روی ۶۰۰ سند متنی که به ۹ دسته تقسیم می شوند انجام شده اند هدف اساسی این بررسی مقایسه الگوریتم های دسته بندی با استفاده از مجموعه های ناصاف برای و تاثیر این الگوریتم برای انتخاب ویژگی ها و کاستن از ابعاد فضای ویژگی ها استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که استفاده از مجموعه های ناصاف علاوه بر کاهش ابعاد متن عملکرد الگوریتم های دسته بندی متون را بهبود می دهد.