سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی اسفندیار – دانشگاه آزاد سالامی واحد تویسرکان
محمد شرینی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
علی قلی پور – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
عزیز اله رحمتی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور

چکیده:

یکی از روشهای کارامد تشخیص و توصیف اشیا درون تصویر روشهای مبتنی بر ویژگیهای ظاهری شکل هستند دراین روشها ویژگیهای شاخص تصویر اخذ شده و برمبنای آن ها تصمیم گیری انجام می شود دراین مقاله دسته بندی و جداسازی گل زعفران با استفاده از ویژگیهای ظاهری گل در تصویر انجام شده است برای استخراج ویژگیهای گل و حذف دم نمودار فاصله نقاط مرزهای محیطی گل تا مرکز ثقل ارائه و پیاده سازی شده است دو روش برای پیدا کردن مرکز ثقل به کارگرتفه شده ست و با استفاده از محیط و مرکز ثقل نمودار فاصله محیط تا مرکز ثقل محاسبه شده است