سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجتبی صالح نژآد – دانشگاه صنعتی شریف
سیدحمیدرضا موسوی – دانشگاه صنعتی شریف
سیدعلیرضا موسوی – دانشگاه زنجان

چکیده:

این مقاله سعی بر آن شده است که ایده ای جدید ، برای دسته بندی حروف صحبت به صورت آموزش پذیر در تشخیص صحبت ارائه گزدد . اساس کار ، خوشه بندی داده ها با الگوریتم Adaptive Resonance Theory(ART) است . برای دستیابی به این هدف ، از ضرایب Linear Predaction (LP) به عنوان پارامتز استخزاج شذه اس صذا ها استفاده شذه و در پایان با توجه به بهبود قابل ملاحضه دسته بنذی، و به تبع آن تشخیص بهتر حزوف توانسته ایم در محیط های نویزی به شرط استخراج صحیح حروف از نظر زمانی ، با دقت 55 % حروف را تشخیص دهیم.