سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سعید صمدی – استادیار دانشگاه اصفهان
الهه مهری دهنوی – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحدخمینی شهر
مصطفی رجبی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

چکیده:

نظریه پردازان توسعه توسعه نظام مالی اقتصاد را نمودی از توسعه کل اقتصاد می دانند اهمیت و جایگاه نظام مالی به نحوی است که برخی اندیشمندان تفاوت جوامع توسعه یافته و غیرتوسعه یافته را نه در تفاوت تکنولوژی بلکه در میزان توسعه یافتگی نظام مالی آنها میدانند بازار اوراق بهادار که درواقع قلب تپندهاین نظام به حساب می آید می تواند با برنامه ریزی و مدیریت صحیح به نحوی غیرمستقیم درهدایت کل اقتصاد نقشی اثربخش داشته باشد و برطرف کردن مشکلات این بازار می تواند نقش موثری برروی توسعه نظام مالی کشور داشته باشد یکی از مشکلات عمده این بازار دستکاری قیمت شرکت هادر این بازار است دراین مقاله ابتدا با انجام آزمون تسلسل وجود بازدهی غیرعادی در میان شرکت ها درطی سالهای 82 تا 1385 که شرکت ها از نوسانات شدید غیرتصادفی قیمتب رخوردار بوده اند مورد بررسی قرارگرفت شرکت هایی که روند قیمتی آنها تصادفی نبوده و قیمت سهام در هر مقطع با قیمتهای گذشته دارای خود همبستگی باشد بیان کننده وجود دستکاری درسهم مذکور خواهد بود دربخش بعدی با استفاده از رگرسیون لاجیت مدلی برای احتملا وقوع دستکاری قیمت با استفاده از متغیرهای P/E اندازه شرکت نقد شوندگی سهم و ارزش مبادلات طراحی شد.