سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رضا عسگری – مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات : پژوهشکده فیزیک، تهران – ایران

چکیده:

فیزیک سیستم های بس ذره ای همبسته قوی، از موضوعات مورد توجه فیزیک پیشه های تجربی و نظری است که تلاش فراوانی در آن در حال انجام است . به کمک تکنولوژی پیشرفته علم مواد و تکنیک های ساخت آنها در دماهای کم در چند دهه اخیر، شاهد کشف پدیده های جدید فیزیکی چگالش بوزونی گازهای اتمی و احتمال گذار فلز – عایق در ساختارهای دو بعدی الکترونی با تحرک پذیریبالا بوده ایم . در حال حاضر از نقطه نظر تجربی و نظری به وضعیتی از دستگاه های الکترونی رسیده ایم که برهم کنش ها در آنها مهم هستند و نظریه مایع فرمی در چنین دستگاه هایی لزوما نقطه آغاز خوبی برای مطالعه به روی پدیده های مشاهده شده نیست . در این سخنرانی، ابتدا به دلایلی که مطالعه دستگاه های همبسته قوی مهم هستند پرداخته و سپس به مطالعه دستگاه های مایع الکترونی متعارف همبسته قوی در ابعاد مختلف در حضور و یا عدم حضور ناخالصی، اتم های سرد در ابعاد کم و مطالعه مواد همبسته قوی خواهم پرداخت .
در مورد رهیافت های نظری متعارف که برای محاسبه خواص الکترونی مواد مورد استفاده قرار می گیرد صحبت کرده و مروری بر نظریه تابعی چگالی و کاربردهای آن در موادی که همبستگی الکترونی ضعیف دارند، خواهم داشت . با توجه به موفقیت نظریه میدان دینامیکی متوسط در بررسی مدل های هامیلتونی همبسته، به مطالعه نظریه فوق پرداخته و به روش های عددی مبتنی بر حل مجموعه معادلات خودسازگار آن می پردازیم . مطالعات عددی مدل هابارد تعمیم یافته دو بعدی خواص مشاهده شده مواد ابررسانای گرم را نشان می دهند . این خواص مانند حالت پایه آنتی فرو مغناط یسی مدل مات – هابارد در حالتی که الکترون های دستگاه به صورت نیمه پر اشغال شده باشند و همچنین جفت شدگی موجی d در حالت تزریق حفره دستگاه هستند، خواهند بود .