سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوالفضل مقیمی اسفندآبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

مهندسی مجدد بهترین راه برای سازمان هایی است که بدنبال مزیت رقابتی و بهبود ریشه ای در همه جنبه های عملکرد سازمانی می باشند. یکی از زمینه سازان بالقوه فرایند مهندسی مجدد کسب و کار،فناوری اطلاعات است. بنابراین نیاز است که سازمان ها قبل از اینکه به اجرای مهندسی مجدد فراینده در سازمان شان بپردازند، فناوری اطلاعات را بطور کامل شناخته و آن را در سازمان شان نهادینه کنند. سازمان ها و شرکت های زیادی به مهندسی مجدد پرداخته اند اما آنهایی پیروز بوده اند که فناوری اطلاعات را جزء لاینفک پیاده سازی پروژه مهندسی مجدد دانسته اند. این مقاله ابتدا نقش فن آوری اطلاعات در مهندسی مجدد و طراحی فرایندها را تشریح می کند و در ادامه روش مناسب مهندسی مجدد در ایران، عوامل موفقیت پروژههاى مهندسى مجدد، روش های مناسب خاص سازمان های ایرانی و مهم ترین دغدغه های سازمان ها در حوزه فناوری اطلاعات را بررسی می کند. به منظور رسیدن به اهداف مذکور، از روش تحقیق توصیفی تحلیلی و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای و ابزار – فیش برداری استفاده شد