سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا شمشیری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان

چکیده:

دوران شکوهمند دفاع مقدس در ایران بی گمان برهه ای از تاریخ این مرز و بوم را تشکیل می دهد که پس از آن نمی توان از جمهوری اسلامی گفت اما از این دوران ذکری به میان نیاورد. این دوره گر جه کمتر از یک دهه به طول می انجامد اما در زمینه های گوناگون دارای آثار فراوان و ماندگاری است که در این مقاله سعی بر آن شده است تا به پاره ای از آثار فرهنگی این دوران اشاره کنیم . در این مقاله بر آن بوده ایم تا با تاملی بر مفهوم فرهنگ و عناصر و مولفه های فرهنگی و پی گیری آن در دفاع مقدس نشان دهیم که دانشگاه به عنوان آوردگاهی در جبهه ای دیگر مرکزی است که در آن عناصر فرهنگی نهادینه و در عین حال به روز می شوند و لذا سهم درخور و انکار ناپذیری در روندتوسعه و تعمیق عناصر فرهنگ دارد . در عین حال دانشگاه می تواند با طرح مبانی و ارزش های برخاسته از جهان بین ومتاثر از شرایط محیطی ، فضای لازم را برای شکل گیری مهارت های رفتاری مهیا سازد و تجربیات ماندگار دوران دفاع مقدس مشخون از این مبانی و ارزش هاست ، باید دید آیا دانشگاه با همه ی داشته هایش توانسته است امروز به جد و امانت دارانه ، اگر نه همه، دست کم بخشی از مولفه های فرهنگی و حتی خرده فرهنگی حاکم بر جبه ه های مقدس را در مخیط خود حاکم نماید یا خیر؟