سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمزه نخعی مطلق – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
حسین مرادی – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران

چکیده:

مغناطش و دمای گذار در یک فیلم نازک مغناطیسی با استفاده از نظریه میدان متوسط مورد بررسی قرار گرفته است . در این مدل فرض می شود، ثابت جفت شدگی تبادلی درون لایه ای در هر تک لایه اتمی ثابت، ولی ثابت تبادلی بین تک لایه های اتمی فیلم نازک تغییر می کند . نتایج نشان می دهد که مغناطش و دمای گذار فیلم نازک، با ضخامت فیلم تغییر می کند