سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عادل سلیمانی – استادیار بخش علم اطلاعات دانشگاه شهید باهنر کرمان،
مسعود ایرانپور – دانشجوی کارشناسی ارشد سیستمهای اطلاعاتی
زهرا حاجی قدرت ابادی – کارشناس رایانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

چکیده:

بدون شک دولت الکترونیکى موضوعى است که بر بستر یک فنآورى پیشرفته, فرصت ظهور پیدا مىکند. در این میان گسترش پایگاه دادههاى یکپارچهاى که توسط آن هر فردى را به طور یگانه شناخت, نقش مؤثرترى را دارد. گواینکه این عنوان جزء عوامل تأثیر گذار بر همه گیرشدن استفاده از دولت الکترونیکى ذکر شده است, ولى در قسمت عوامل بازدارنده پیاده سازى خواهیم دید که این عنوان و عنوان بعدى در ذیل عوامل باز دارنده در جهت پیاده سازى دولت الکترونیکى هستند