سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدعلی بهنژادی – گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
ناصر مدیرشهلا –
سارا اراسته امید –

چکیده:

دراین تحقیق نانوذرات TiO2 توسط نقره به روش تلقیح مایع دوپ شده و فعالیت فتوکاتالیزوری این نانوذرات در تخریب فتوکاتالیتیکی پنی سیلین به عنوان یک الاینده از صنعت داروسازی درمحیطهای ابی ارزیابی شده است تاثیر پارامترهای مختلف مانند درصد نقره دوپ شده برروی TiO2 در فعالیت فتوکاتالیزوری ان در حذف پنی سیلین تست شده است نتایج نشان میدهدکه دوپینگ نقره به روش تلقیح مایع فعالیت فتوکاتالیزوری نانوذرات TiO2 را درحذف این ترکیب انتی بیوتکی بطور قابل توجهی افزایش میدهد مقدار درصد نقره دوپ شده برروی این نانوذرات درفعالیت فتوکاتالیزوری اهمیت بسزایی دارد بطوریکه افزایش درصدوزنی نقره تا ۲/۵ درصد سبب افزایش قابل ملاحظه فعالیت فتوکاتالیزوری در حذف پنی سیلین از محیطهای آبی می شود