سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
حسن محسنی – دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

چکیده:

میدان گازی مورد مطالعه که دراین مقاله میدان X خوانده شده است درآبهای خلیج فارس و درجنوب شرقی بندربوشهر واقع شدها ست به منظور بررسی فرایندی دیاژنزی مطالعات پتروگرافی برروی 1160 مقطع نازک حاصل ازمغزه ازسازند کنگان و بخش بالایی سازند دالان درچاه A میدان X انجام گرفت پدیده های دیاژنزی مهمی که خصوصیات مخزنی رخساره های مورد مطالعه را متاثر ساخته اند شامل فرایندهای انحلال دولومیتی شدن سیمانی شدن تراکم و انیدریتی شدن می باشد از این میان فرایندهای تراکم سیمانی شدن و انیدریتی شدن کیفیت مخزنی را کاهش داده و فرایندهای انحلال و دولومیتی شدن کیفیت مخزنی را افزایش داده اند.