سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدمجتبی موسوی – مدرس دانشگاه و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
سهیلا فرهمندفرجادرشتی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی
شاهپور ظفری – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده:

یکی از اجزائ قابلیت اتکای اطلاعات، رعایت اصل محافظه کاری است. که کمیته فنی استاندارهای حسابداری ایران از آن به عنوان اصل احتیاط یاد میکند. محافظه کاری تاییدپذیری متفاوت برایشناسایی درآمدها و هزینهها است، که منجر به کم نمایی سود و داراییها میشود. بنابراین اتخاذ سیاست محافظهکارانه با ارایه تصویری نامناسب از وضعیت مالی و قدرت سود آوری واحد تجاری، از یک طرف فشارها و تهدیدات ناشی از رقابت را کاهش میدهد و از طرف دیگر انتظارات سهامداران و سرمایه گذاران از عملکرد آتی واحد تجاری را کاهش میدهد. مدیریت با ارزیابی منافع و مخارج اتخاذ رویکرد محافظهکارانه یا جسورانه، به دنبال حد اکثر سازی ثروت ذینفعان خود هستند. به نظر میرسد با افزایش فشارهای رقابتی سطح محافظه کاری نیز افزایش یابد. ولی در مواقع نیاز به منابع مالی سطح محافظه کاری کاهش یابد.