سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیده ملیحه احمدی – کارشناسی ارشد جامعه شناسی انقلاب، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، ایران

چکیده:

هدف اصلی این مقاله شناخت و بررسی بیداری اسلامی از منظر امام خمینی (ره ) و مقالم معظم رهبری است . یافته ها حاکی از این است که توجه امام به بیدرای اسلامی نشات گرفته از شناخت دقیق و کامل ایشان از اسلامی است و معتقدند که در صورت شناخت صحیح اسلامی، توجه مسالمانان به شرق و غرب به کلی قطع می شود . مسلمانان نباید منتظر باشند تا حاکمان شان و یا قدرتهای خارجی برای آنها استقلال و آزادی به ارمغان اورند . بلکه مسلمانان خود باید قیام کنند . مقالم معظم رهبری بیداری اسلامی را حالت برانگیختگی و آگاهی در امت اسلامی می دانند . خیزش های عظیمی که حصارهای استبداد و استکبار را ویران ساخته است . مهمترین عنصر در این انقلاب ها ، حضور واقعی و عمومی مردم در صحنه ی مبارزه و جهاد است ، مهمترین اصول انقلاب های کنونی از منظر ایشان عبارتند از ، احیا و تجدید عزت و کرامت ملی ، بر افراشتن پرچم اسلام، ایستادگی در برابر نفوذ و سلطه ی امریکا و مبارزه با رژیم غاصب صهیونیست .