سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سارا صالحی –
ندا رضایی –
طهمورث نصرالهی –

چکیده:

حسابداری محیط زیست مبتنی بر تلقی محیط زیست به عنوان یک منبع سرمایه و بهحساب اوردن هزینه های زیست محیطی به عنوان یکی از هزینه های قابل قبول در فرایندهای اقتصادی و محاسباتی است و یکی از فاکتورهای مهم برای پیاده سازی مدیریت محیط زیست و اجرای استاندارد ایزو ۱۴۰۰۰ می باشد دراین مقاله با معرفی حسابداری محیط زیست یا حسابداری سبز به نقش و رابطه محیط زیست در حسابداری و مدیریت محیطی پرداخته و با تعریف و معرفی هزینه ها و هزینه یابی محیط زیست دلایل نیاز کاربردها و مزایایحسابداری زیست محیطی را بیان می کند. هدف ازاین مباحث کمک به جامعه د رجهت حفاظت از محیط زیست و تشویق واحدهای انتفاعی در جهت انجام فعالیتهایی برای پیشگیری و به حداقل رساندن زیانهای وارده به محیط زیست و همچنین ارائه جایگاه حسابداری دراین زمینه بوده است.