سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

افسانه کهربائی گندیشمین – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه الهیات و معارف اسلامی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات اردبیل،اردبیل، ایران
فرج الله بهزاد – استادیار، گروه الهیات و معارف اسلامی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات اردبیل،اردبیل، ایران

چکیده:

خشونت علیه زنان از مواردی است که در تمام جوامع بشری وجود داشته و در تمامی نظام های کیفری به آن پرداخته شده است ، اسلام نیز از این قاعده مستثنی نیست . نخست باید دانست که قرآن هر گونه نگاه جنسیتی به انسان را به صراحت نفی می کند اصولا از نظر قرآن جنسیت ، نژاد،مرد و زن قبل از همه اینها (انسان) هستند و بر مبنای همین هویت یکسان از حقوق انسانی بر خوردارند این در حالی بود که یکی از بارزترین ویژگی های هویت بحشی (جامعه جاهلی ) که اسلامی در آن ظهور کرد «مردانه » «ذکر» بودن آن است . اسلام رسالتاصلی اش مبارزه با فرهنگ جاهلیت و از جمله همین فرهنگ و اخلاق مردانه در این جامعه بود لیک این فرهنگ آنچنان ریشه دار و عمیق بود که در پاره ای موارد در تفسیر قرآن دخالت نموده مانندآیه 34 سوره نساء که مفاهیم اصلی آیات را مورد غفلت قرار داده است .