سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهره رفیعی مجومرد – دانشجوی دکتری، رشته بیابانزدایی گروه مدیریت مناطق خشک دانشکده کویر شناسی دانشگاه سمنان
محمد رحیمی – دکتری، استادیار و هیئت علمی دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان
هانیه ببرنژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مدیریت مناطق خشک دانشکده کویر شناسی دانشگاه سمنان

چکیده:

منابع آب و زمین در جهان به دلیل افزایش جمعیت محدود و در معرض بحران شدید قرار دارند. آمار جهانی نشان می دهد در واقع سهم نسبتا کمی از زمین و آب توسط بخش کشاورزی استفاده می شود، اما این ارقام تغییرات منطقه ای بزرگ و عدم تعادل مهم بین عرضه و تقاضا به صورت محلی را نشان نمی دهد. تقاضا برای زمین و آب از بخش غیر کشاورزی، و به رسمیت شناختن نیازرو به رشد برای روبه روشدن با الزامات محیط زیستی رقابت را بیشتر تشدید می کند. در این تحقیق به بررسی وضعیت فعلی و روند منابع زمین، توزیع جغرافیایی و استفاده از آنها در کشاورزی بررسی می کند. همچنین در این تحقیق میزان تقاضای منابع آبی برای بخش کشاورزی دیم و آبیاری در آینده تا سال 2050 تجزیه و تحلیل می شود.