سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا آرشی – دانشگاه یزد- گروه کامپیوتر
ولی درهمی – دانشگاه یزد- گروه کامپیوتر
قاسم میرجلیلی – دانشگاه یزد- گروه کامپیوتر
نبی اله وکیلی – دانشگاه یزد- گروه کامپیوتر

چکیده:

از چالش های اساسی در شبکه های حس گر بی سیم می توان مصرف انرژی و افزایش طول عمر شبکه را نام برد. از این رو می توان با در نظر گرفتن نودهایی به عنوان ستون فقرات مصرف انرژی را یه صورت کاملا برنامه ریزی شده و بهینه در سطح شبکه پخش کرد. مجموعه غالب همبند برای گراف شبکه ، نشان دهنده ی اعضای انتخابی در ستون فقرات آن شبکه می باشد. مسئله ساخت مجموعه غالب همبند یک مسئله NP-HARD در گراف قرص واحد می باشد . در این مقاله یک روش هوشمند مبتنی بر سیستم فازی سوجنو مرتبه صفر با ورودی های نرمال شده ی تعداد همسایگان نک گامی رزد و سفید رنگ و همچنین تعداد همسایگان دوگامی رزد و سفید رنگ برای ساخت محمئعه غلب مبند اراده شده است. الگوریتم از لحاظ پیچیدگی زمان (N(O و پیچیدگی پیام ( فومول ریاضی در متن) O می باشدکه شبیه سازی های انجام شده نشان می دهد که روش پیشنهادی از لحاظ پیچیدگی پیام و زمان و همچنین اندازه مجموعه غلب همبند از روش های بررسی شده در عمل بهتر است.