سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زینب رجبی – موسسه آموزش عالی نور طوبی- گروه تجارت الکرترونیک
بهروز مینایی بیدگلی – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی کامپیوتر

چکیده:

پرسنل سازمان ، معماران ، سیستمها درک مشترکی از مفاهیم مورد استفاده در معماری سازمانی ندارند. بناباین داده های درست برای معماری سازمانی جمع آوری نمی شود. همچنین نتایج معماری سازمانی به جای براآورده کردن نیازهای ذینفعان به طور دقیق به دنبال تولید محصول معمول هستند. راهکاری برای انجام معماری سازمانی بر مبنای هستان شناسی سازمانی پیشنهاد می شود تا همه نقشه های درگیر در معماری سازمانی درک مشترکی از مفاهیم داشته باشند و دادههای معماری سازمانی با مبنای درست جمع آوری شود.هستان شناسی سازمانی ساختار مشترکی برای جمع آوری داده فراهی می کند. ابتدا مدل هستان شناسی سازمانی منطبق بر چارچوب زکمن ارائه شده است. در ادامه نیز فرآیندی برای توسعه معماری سازمانی بر مبنای هستان شناسی سازمانی پیشنهاد شده و وضعیت مخزن معماری سازمانی نیز مرود بررسی قرار گرفته است.