سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای اخلاق و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمدمهدی میرباقری – عضو هیات علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم

چکیده:

بنابر یک تعریف نه چندان دقیق هر بحث مهم و جدی درباره اخلاق، به ویژه مباحث کلان آن در حوزه مباحث فلسفه اخلاق است. اگردامنه این مباحث، بخ حوزه های دیگری نیز کشیده شود، می توان از ارتباط مباحث فلسفه اخلاق و آن پدیده ها نیز سخن گفت. فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله این پدیده ها است. پس موضوع سخن ارتباط اخلاق و فناوری اطلاعات و ارتباطات از منظر فلسفی است.