سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیف

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پرستو قنبری پیرکاشانی –
نیکزاد قنبری پیرکاشانی –

چکیده:

سلامت افراد جامعه اساسی ترین جزء رفاه جامعه به شمار می رود و بیش از مداخلات پزشکی، به عوامل اجتماعی و اقتصادی وابسته است و از این رو از مفاهیم محوری توسعه پایدار است. در این مطالعه با بررسی نظرات و تحقیقات انجام شده به رابطه نظری مشارکت های مردمی در مدیریت محله به ویژهخانه های سلامت محلات و اعتماد اجتماعی و بدنبال آن سلامت روانی و اجتماعی پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که اعتماد و ابعاد مختلف آن با میزان فعالیت شهروندی افراد و مشارکت آنان در محله دارای ارتباط دو سویه مثبت می باشد، همچنین مشارکت و مدیریت همراه با اعتماد در ابعاد مختلف آن با سلامت روانی و اجتماعی شهروندان محله مرتبط هستند. در راستای دستبابی به اهداف مذکور فعالیت خانه های سلامت و اجرای برنامه هایی آنان در راه بالا بردن مشارکت و اعتماد در جامعه نقش زیادی دارد. مشارکت همراه با اعتماد در خانه های سلامت علاوه بر تاثیر در سلامت روانی- اجتماعی افراد در داشتن محله ای با کاکبدی سالم نیز نقش مهمی دارد.