سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

طیبه نجفی تبار – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین خادمی – دانشیار خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد جلالیان – استاد خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
فرشید نوربخش – دانشیار خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

محاسبات و ارزیابی های بین المللی نشان داده است که ارزش یک هکتار مرتع در سال معادل 232 دلار است که 25 درصد این مقدار مربوط به تامین علوفه و 75 درصد آن مربوط به ارزش های زیست محیطی استبر اساس آمار سال 1375 از 90 میلیون هکتار مراتع ایران تنها حدود 9 میلیون از مراتع کشور دارای شرایط خوب بوده و باقی مراتع به ترتیب حدود 38 و 43 میلیون هکتار، در شرایط متوسط و فقیر ( ضعیف ) بوده اند کیفیت خاک ظرفیت عملکردی خاک در محدوده اکوسیستم برای نگهداشت تولید بیولوژیکی، پایداری کیفیت محیطی و حفظ سلامت گیاه
و حیوان می باشدکیفیت خاک نه تنها شامل حفظ محیط و تولید محصول می شود، همچنین امنیت غذایی و سلامت انسان و حیوان را دربر می گیرد . کیفیت خاک نتیجه نهایی پروسه های تخریب و حفاظت بوده و تنها توسط یک فرایند کنترل یا برآورد نمی شودتوپوگرافی و ماده مادری از عوامل خاکسازی هستند و جزو فاکتورهای ذاتی کیفیت خاک محسوب می شوند در این تحقیق سعی شده است که اثر نوع ماده مادری و جهت شیب بر روی برخی از پارامترهای کیفیت خاک بررسی شود .