سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هاجر رحیمی – کارشناسی ارشد زیست شناسی
مهدی یوسفی – استادیار دانشگاه پیام نور
الهام علی آبادی –

چکیده:

به منظور تعیین ویگور بذور علف چای و درنهایت میزان سبز شدن درآزمایشی درقالب طرح آماری کاملا تصادفی درچهارتکرار و 7 جمعیت درآزمایشگاه تکنولوژی بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان طی سالهای 1386تا1387 انجام گرفت دراین پژوهش بذور مناطق مختلف جمع آوری و اثرتیمارهای پیش سرمادهی و خاک سرد برجوانه زنی بذور بررسی قرارر گرفت نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین درصد جوانه زنی درهر دو آزمون به ترتیب مربوط به جمعیت آذربایجان و نطنز می باشد.