سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی فرهنگ عفاف و حجاب

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرحناز خورانی کریمی – گروه معماری، علوم و تحقیقات ایلام، ایران
مریم محمدقاسمی – گروه کامپیوتر، دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد ایلام، ایران

چکیده:

فعالیت های افراد در جامعه صورت می گیرد. افراد جامعه در تعامل مستقیم با یکدیگر هستند نیمی از افراد اجتماع بشری را زنان تشکیل می دهند. زنان برای انجام امور منزل و بچه های خود و برای انجام وظایف محوله به آنها و اشتغال ناچار به حضور مؤثر در اجتماع هستند. امنیت اجتماعی برای زنان ضروریتر و با اهمیت تر از مردان است و چه بسا این امر سبب محدود شدن فعالیت زنان در محیط های عمومی شده و حضور زنان را با مشکل مواجه می سازد. تنها در سایه حفظ حجاب است که می توانند وظایف خود را در کمال امنیت و آرامش انجام دهند. این مقاله که به روش کتابخانه ای گردآوری شده است می کوشد رابطه بین حجاب و امنیت اجتماعی را بررسی کرده و نتایج حاصله را ارائه نماید.