سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

پریسا میرحسینی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ع
شهلا محمودی – عضو هیات علمی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران و دانشگاه
محمدحسن مسیح آبادی – عضو هیات علمی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران و دانشگاه

چکیده:

پدیده زمین لغزش یکی از بلایای طبیعی است که در کشور ما به ویژه در مناطق کو هستانی در سطح وسیع اتفاق می افتد و سالیانه خسارات جانی و مالی فراوانی به کشور وارد میسازد . به طوری که اگر برای بلایای طبیعی دیگر احتمال وقوع هر از چند گاهی قائل شویم پتانسیل وقوع زمین لغزش در کشور را می توان در هر زمانی مشاهده نمود . عوامل مختلف موجود درسطح زمین مثل میزان شیب دامنه،خصوصیات خاکشناسی،زمین شناسی،اقلیم،تراکم شبکه آبراهه ها،عبور و مرور وسایل نقلیه و نحوه بهره برداری از اراضی در ایجاد شرایط ناپایدار تاثیر زیادی در وقوع این پدیده می تواند داشته باشد . به ویژه اینکه در سالهای اخیر رشد جمعیت و افزایش روز افزون نیازهای جمعیتی به مسکن، فرودگاه، جاده، مواد غذایی انسان را بر آن داشته است تا زمین های بیشتری را در جهت استفاده از امکانات آن تحت تسلط خود درآورد . این امر بدون توجه به نحوه استفاده صحیح و بهره برداری بی رویه از اراضی به ویژه اراضی نامتعادل منجر به استفاده بیش از ظرفیت تولید آنها و موجب به هم زدن تعادل محیط می گردد و زمین لغزش یکی از پدیده هایی است که به دنبال به هم خوردن این تعادل به وقوع می پیوندد . از دیدگاه خاکشناسی نیز این پدیده منجر به تشدید فرسایش خاک و انتقال رسوبات به پشت مخازن سدها می شود . با توجه به اینکه خاک یکی از مهمترین منابع طبیعی هر کشور است بنابراین استفاده از آن بایستی بر اساس ویژگی ها و قدرت تولیدی آن و مبتنی بر رعایت اصول صحیح و علمی باشد لذا به عنوان یک هدف نهایی اطلاع از مکان و عوامل موثر در وقوع زمین لغزش به منظور انجام برنامه ریزی های محلی و منطقه ای ضروری به نظر می رسد .