سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدعلی ربیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران
سیدحسن مرعتشیان – مربی دانشگاه شهید چمران
محسن قنبرزاده –
مهدی مقرنسی – دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

قبل از پرداختن به چگونگی روند آماده سازی ورزشکاران، لازم است تا عواملی کلی مؤثر بر عملکرد ورزشی، که می توانند بر کسب نتیجه در یک مسابقه مهم اثر گذار باشند. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین ویژگی آنتروپومتریک و فیزیولوژیکی با موفقیت کشتی گیران فرنگی نخبه می باشد. بدین منظور 20 نفر از کشتی گیران فرنگی نخبه عضو تیم ملی و استان خوزستان انتخاب شدند. برای ارزیابی ویژگی های آنتروپومتریکی از شاخص های قد، وزن، درصد چربی، دور مج، دور ساق پا، طول قد از مفصل ران، طول قد از تاج خاصره ای، اختلاف بین اندازه قد و دو دست به حالت باز، و برای ارزیابی ویژگی فیزیولوژیکی از شاخص های چابکی (4X9)، انعطاف پذیری عضلات پشتی، تعادل، عکس العمل، استفاده شد. موفقیت کشتی گیران با توجه به مقامهای و امتیازات کسب شده در مسابقات آسیایی، بین المللی، ملی و اسظتانی امتیاز گذاری شد. از آمار توصیفی (میانگین میانه انحراف استاندارد) و از روش همبستگی پیرسون برای تعیین میزان ارتباط بین این ویژگی ها با موفقیت کشتی گیران فرنگی نخبه استفاده شد.