سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

خدیجه نصراللهی – استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
مهسا کامگار – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

چکیده:

به لحاظ نقش عمده انرژی در فرایندهای تولیدی بررسی روابط بین این عامل تولید و میزان تولید اهمیت زیادی دارد بنابراین هدف اصلی این پژوهش ارزیابی نقش حاملهای انرژی بررشد زیربخشهای اقتصادی – کشاورزی صنعت و خدمات به تفکیک نوع مصرف است در این راستا رابطه علیت بین میزان مصرف حاملهای انرژی در بخشهای کشاورزی، صنعت، خدمات و میزان ارزش افزوده زیربخشهای اقتصادی فوق طی دوره زمانی 86-60 به روش VAR تعدیل یافته تودا و یاماموتو و مدل تصحیح خطای برداری مورد تحلیل قرارگرفته است نتایج نشان میدهد یک رابطه علی یک طرفه از ارزش افزوئده بخش کشاورزی به مصرف فراورده های نفتی و یک رابطه دو طرفه بین مصرف فراورده های نفتی به رشد ارزش افزوده صنعت وجود دارد اما در مورد بخص خدمات این رابطه برقرار نیست نتایج حاکی از وجود یک رابطه علی یک طرفه از مصرف برق به رشد ارزش افزوده هر دو بخش کشاورزی و خدمات است اما در مورد بخش صنعت این رابطه برقرار نیست.