سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهتا محمدزاده بوستانچی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
محمدجعفر کرباسچی – استادیار دانشگاه آزاد دامغان

چکیده:

دین به مثابه اعتقاد و روش زیست و هنربه عنوان تجلی کالبدی و مادی اعتقادات و باورها از دیرباز درمعنابخشیدن به زندگی انسان ایفای نقش نموده اند دین وهنر دومقوله بنیادین مرتبط با ساحتهای مختلف حیات انسانی هستند البته این دو ازیک جنس و یا همرتبه نیستند لیکن تاثیر پذیریشان ازیکدیگر نمونه ای یگانه است به این ترتیب که اصولا همواره دین و هنر را برای تبیین جنبه های معنوی و غیرقابل بیان خویش به خدمت گرفته است و هنرمند نیز با ارتزاق از مبانی و مفاهیم معنوی دین رشد نموده است هدف این مقاله که به روش تحلیلی توصیفی می باشد پس از پرداختن به مقوله های دین و هنر و رابطه فی مابین که از مهمترین زمینه های تجلی آن ایجاد فضا و مکان عبادت است به بررسی نمونه موردی مسجدجامع ارومیه براساس نشانه های زیبایی درقران کریم پرداخته شده است.