سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رحمان رضوی – کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت-آدرس: خرم آباد.میدان عدالت،دادگستری کل استان لرستان
محسن اکبریان – کارشناس ارشد روانشناسی ورزشی-آدرس: خرم آباد.میدان عدالت، دادگستری کل استان لرستان

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی رابطه سبکهای هویت و سلامت دبیران دوره دوم متوسطه شهر خرم آباد بود. روش تحقیقهمیستگی بود. تعداد 290 نفر از دبیران دوره دوم متوسطه در سال تحصیلی 94-93 با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و پرسشنامه هویت و سلامت را تکمیل کردند.برای تحلیل اطلاعات از روش همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد.نتایج نشان داد که بین سبکهای هویت و سلامت روان رابطه وجود دارد (p<0.01). سبک هویت هنجاری و تعهد هویت سهم قابل توجهی در پیش بینی هوش معنوی دبیران دارند.