سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد؛ رشته زمین شناسی مهندسی
غلامرضا خانلری – دانشیار گروه زمین شناسی مهندسی؛ دانشگاه بوعلی سینا
مجتبی حیدری – استادیار گروه زمین شناسی مهندسی ؛ دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

ساختگاه سد مخزنی چنگوله در 35 کیلومتری جنوب غرب شهرستان مهران ( استان ایلام ) ، و در بخش لهبری در سازند آغاجاری قرار دارد، که به منظور تأمین آب کشاورزی و آب شرب این
منطقه در نظر گرفته شده است . توده سنگ های ساختگاه سد چنگوله به طور عمده شامل تناوبی از ماسه سنگ و سیلت ستون می باشد بررسی خواص فیزیکی سنگ ها از جمله کارهایی است که در بررسی های زمین شناسی مهندسی حائز اهمیت می باشد . از آنجایی که انجام این آزمایشها منجر به صرف زمان می گردد، لذا دسترسی سریع و آگاهی از اطلاعات اولیه می تواند در أخذ تصمیمات بهینه موثر واقع گردد . با تعمیم خواص مهندسی سنگ ها و رابطه آن با سرعت عبور امواج طولی و عرضی می توان اطلاعات نسبتاً دقیقی از خواص ژئومکانیکیسنگ های نرم بدست
آورد . در این پژوهش به بررسی خواص مهندسی سنگ های نرم و رابطه آنها با سرعت عبور امواج، در سنگ های ساختگاه سد مخزنی چنگوله پرداخته شده است . در طی این بررسی بر روی نمونه های أخذ شده از ساختگاه سد مخزنی چنگوله آزمایش های خصوصیات فیزیکی، سرعت عبور امواج، مقاومت تراکمی تک محوری، شاخص دوام و شکفتگی و مدول یانگ انجام شد . سپس
ارتباط بین سرعت امواج عبوری و ویژگی های ژئومکانیکی ذکر شده، تعیین گردید