سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1384

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

بیژن فرخی – گروه فیزیک دانشگاه بوعلی سینا، همدان
علیرضا عبدی کیان – گروه فیزیک دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده:

دراین مقاله مدهای مغناطیسی عرضی درون رسانای استوانه ای کاملا پر مورد بررسی قرار گرفته است . معادله موج غیر خطی شامل جفت شدگی مد های TEو TM به همراه میدان مغناطیسی ویگ لر پیچشی و میدان مفناطیسی یکنواخت محوری مطالعه شده است . محاسبات عددی انجام شده نشان می دهدکه رابطه پاشندگی در حالت نسبیتی با افزایش ) γ فاکتور نسبیتی لورنتس ) به مقدار چشمگیری تغییر می کند . مدهای فرکانس پایین بار – فضا وسیکلوترونی به γ وابسته هستند . مطالعـه ایـن مـدها برای برسی لیزر الکترون آزاد بسیار سودمند است .