سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهرداد قنبری – استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
مهرداد رستمی زاد – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده:

این مقاله کوشیده است راه های گسترش تعامل بین بیمه و بازار سرمایه که می توانند باعث رشد و توسعه صنعت بیمه و بازار سرمایه شوند و از این رهگذر به رشد و توسعه اقتصاد ملی کمک نمایند را مورد بررسی قرار دهد، این مطالعه سه نحوه تعامل اساسی در ارتباط صنعت بیمه و بازار سرمایه را مورد توجه قرار می دهد. نخستین و اولین مهم به سرمایه گذاری شرکت های بیمه و نیاز دوسویه صنعت بیمه و بازار سرمایه به یکدیگر مربوط می شود. شرکت های بیمه برای تأمین تعهدات خود در مقابل بیمه گذارانشان، ناگزیر از سرمایه گذاری وجوه بیمه ای هستند و از این رو نیازمند یک بازار سرمایه پیشرفته اند و بازار سرمایه نیز برای توسعه، نیازمند حجم قابل توجهی از پس اندازهایی است که به صورت وجوه بیمه ای در اختیار شرکت های بیمه قرار دارد. دومین راه اعتباری که توسعه آن توسعه دوجانبه بیمه و بازار سرمایه را به دنبال خواهد داشت، بیمه های اعتباری است. به طور خاص بیمه های اعتباری اوراق بهادار به بازار سرمایه مربوط است و می تواند مشکلات اعتباری بسیاری از بنگاه های تازه تاسیس و کوچک را حل نماید. مشکلی که هم اکنون گریبان گیر بسیاری از شرکت های کوچک و تازه تأسیس است و با توسعه بیشتر بازار سرمایه حادتر نیز خواهد شد و رفع آن یک ضرورت اساسی برای توسعه پایدار بازار سرمایه است که می تواند توسط بیمه های اعتبار اوراق بهادار انجام شود. راهکار سوم توسعه ی تعامل، نوآوری های مشترک جدیدی است که در سال های اخیر، توسط فعالان صنعت بیمه و بازار سرمایه و به کارگرفته شده است. این نوآوری با نام کلی اوراق بهادار بیمه ای قابلیت ها و مزایای بسیاری دارد که استفاده از آنها می تواند توسعه و رشد صنعت بیمه و بازار سرمایه را به دنبال داشته باشد. به منظور بهره مندی از یک تعامل بهینه بین بازار سرمایه و صنعت بیمه، تشکیل یک شرکت تخصصی که متصدی ساماندهی سرمایه گذاری ها و انتشار اوراق بهادار بیمه ای باشد ضروری است. این شرکت باید متشکل از متولیان و فعالان بازار سرمایه و صنعت بیمه باشد تا شرکت علاوه بر انجام تخصصی سرمایه گذاری وجوه بیمه ای در بازار سرمایه و انجام امور مربوط به خلق اوراق بهادار، بتواند با توجه به دسترسی به هر دو طرف، مشکلا و بخصوص موانع ساختاری و قانونی را با رایزنی با مسئولین امر مرتفع نماید. بعلاوه ضرورت دیگری که از مطالب ارائه شده است بدست می آید، به توسعه ی تخصیص های مرتبط مربوط است. باید متخصصینی تربیت شوند که با فضای صنعت بیمه و بازار سرمایه آشنا باشند و نیازها و ضرورت های آن دو را بشناسند و از سوی دیگر توان فنی و اجرایی و علمی لازم برای تحلیل و طراحی ابزارها و بیمه نامه های مناسب را داشته باشند. این ضرورت، ضرورت توسعه آموزش های میان رشته ای در فضای بازار سرمایه و صنعت بیمه را توجیه می کند. لازم است علاوه بر اطلاع رسانی و آموزش همگانی در این خصوص، که به منظور آشنایی عموم مردم و سرمایه گذاران و بیمه گذاران انجام می شود، افرادی به صورت تخصصی آموزش های لازم را ببینند و توانمندی تولید و طراحی ابزارها و بیمه نامه های مورد اشاره را داشته باشند. همچنین به منظور تقویت و بسط ایده ی ارائه شده در توسعه تعامل بین بازار سرمایه و صنعت بیمه، ده پیشنهاد موضوعی برای تحقیقات و مطالعات بیشتر ارائه شده است که پرداختن به آنها می تواند فضای روشن تری را برای تعامل دو صنعت تبیین نماید.