سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن مهدی زاده – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

پس از گاز سوز شدن یک بویلر صنعتی مشاهده گردید که لوله های سوپرهیتر ثانویه دچار آسیب شده و پس از مدتی گسیختگیدر آنها اتفاق می افتد. آنالیز لوله های آسیب دیده نشان داد که افزایش دمای فلز عامل تخریب آنها می باشد. جهت بررسی و شناساییعوامل افزایش دمای فلز آزمایشهای مختلفی همچون آنالیز رسوب، آنالیز دود خروجی، تست عملکرد، اندازه گیری دمای گاز داخل بویلرصورت گرفت. نتایج آزمایشها و بررسی ها نشان داد اندر کنش بر خورد شعله با لوله ها و ایجاد رسوب در داخل لوله ها عواملآسیب دیدگی لوله های سوپرهیتر ثانویه می باشند. جهت رفع و جلوگیری از اورهیت شدن لوله ها روشهای مختلفی همچون تنظیممشخصات مشعل، کاهش سطوح حرارتی سوپرهیتر، بهبود رژیم شیمیایی و تغییر آلیاژ مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس بررسی هایصورت گرفته تغییر جنس لوله های روبروی مشعل ها به فولاد آستنیتی، کاهش سطح حرارتی لوله های سوپرهیتر ثانویه (کاهش تعدادلوپ) و اصلاح رژیم شیمیایی مهم ترین راهکارهای جلوگیری از اورهیت شدن لوله های سوپرهیتر ثانویه می باشد.