سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رضا غلامی – عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده:

برای رشد تولید دانش و فناوری در کشور باید از مسیر اموزش عالی کیفی و هدفمند عبور کرد مع الاسف وضعیت اموزش در کشور ما به ویژه در حوزه علوم انسانی از ضعفهای جدی رنج می برد بطوریکه خروجی و محصول دستگاه کلان اموزشی کشور در مقاطع مختلف فاقد کارایی تعریف شده و مورد انتظار است دراینجا این پرسش مطرح می شود که ایا کشور ما از یک نظام و سیستم اموزشی به معنای دقیق برخوردار است؟ قبل از پاسخ گویی به این پرسش لازم است نیم نگاهی به مفهوم نظام اموزشی داشته باشیم. در صورتیکه مجموعه فعالیتهای اموزشی و پیرااموزشی در کشور بصورت هماهنگ هدفمند و متدیک در فرایند دقیقی طراحی و دنبال شود می توان وجود یک نظام را لمس کرد