سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابراهیم کریمی – شرکت برق منطقه ای اصفهان
فریبرز اقتدارنیا – شرکت برق منطقه ای اصفهان
محمدمهدی بلیغ – شرکت مدیریت شبکه برق ایرانایران

چکیده:

پرشدگی یا ترا کم در برخی خطوط انتقال ن یرو سبب افزایش تلفات و کاهش حاشیههای پایداری در سیستم قدرت میشود. در این مقاله راه کارهای عملی کوتاه مدت بهره گیری بیشتر از شبکه 230 کیلو ولت برق منطقه اصفهان به منظور حل این معضل ب ررسی می گرد د. از بین راه کارهای بررسی شده ، بهترین آن ها که با انجام مطالعات پخش بار و پایداری ، انتخاب و به اجرا گذاشته شده است ، در واقع یک تسکین دهنده موقت برای شرایط کنونی شبکه است . در این مقاله با استفاده از یک شاخص عملکرد پیشنهادی، بهترین گزینه بر اساس محدودیتهای شبکه و بهره برداری انتخاب می گردد . تجربه بدست آمده با نتایج حاصل از مطالعات مطابقت بسیاری نشان می دهد که خود نشان دهنده دقت مناسب شاخص پیشنهادی است . آ نچه حائز اهمیت است کوتاهیزمان لازم برای اجرای راه کارهای عملی ارائه شده است که میتواند مورد توجه مهندسان صنعت برق کشورمان واقع شود.